Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği her ne kadar ülkemizde yaygın bir meslek olsa da tam olarak ne iş yaptıkları ile alakalı kafa karışıklığının yoğun olduğu bir alan olarak öne çıkar. Ülkemizde endüstri mühendisliği puanları yüksek olmasına karşın öğrenciler tarafından rağbet görür. Özellikle teknik altyapısı güçlü üniversitelerde 4 yıllı bir lisans programı olarak okutulan endüstri mühendisliği bölümü, matematik fen tabanlı bir alandır. Bu bağlamda üniversitede endüstri mühendisliği okumak isteyen öğrencilerin sayısal açıdan yeterli olması ve gerekli olan altyapıya sahip olması önemlidir. Peki endüstri mühendisliği mezunları ne iş yapar? Endüstri mühendisleri tam olarak nerelerde çalışır? Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin en çok merak ettikleri konuları derleyerek kapsamlı bir rehber yazısı hazırladık.

Endüstri Mühendisleri Tam Olarak Ne İş Yapar? 

Adından da anlaşılacağı üzere endüstri mühendisleri, sanayi süreçlerinde kullanılan makine ve araçların üretim kalitesini arttıracak şekilde kullanılabilmesi için gerekli konfigürasyonları ve optimizasyonları yapan kişilerdir. Bu noktada endüstri mühendisleri süreci yönetebilmek adına dijital teknolojilerden, kapsamlı mühendislik yaklaşımlarından, veri ve matematik biliminin inceliklerinden yararlanırlar. Tüm bu bilgiler dahilinde endüstri mühendisliğinin asıl sorumluluğunun, minimum maliyet ile maksimum verim alabilecek endüstri sistemleri ve iş akışları geliştirmek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aynı şekilde endüstri mühendisleri sorumluluk olarak üretim standartlarının belirlenesi, iş süreçlerinin otomasyon sistemler ile entegre edilerek hızlandırılması gibi sorumluluklara da sahiptir. Bu noktada endüstri mühendisi statüsü ile bir firmada çalışan kişi tüm üretim yöntemlerini, prosedürlerini, araçlarını sorgular, denetler ve daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalar yapar.

Endüstri mühendisi olarak görev yapan profesyonellerin bir önemli sorumlulukları ise mevcut insan kaynağının gerekli standartlara ulaştırılmasıdır. Bu bağlamda kurum içerisinde üretim standartlarını yükseltmek adına gerekli çalışmaları yaparak insan kaynağına gerekli eğitim ve oryantasyonların verilmesi sorumluluğunu da üstlenir. Aynı şekilde üretim sürekliliğini sağlayacak tedarik zinciri faaliyetlerinin denetlenmesi de mühendisin sorumlulukları arasında gösterilebilir.

Endüstri Mühendisliği Ders Programı

Üniversitede endüstri mühendisliği okumak isteyen öğrenciler, akademik eğitimleri boyunca teknik, sayısal ve fen ağırlıklı dersler alırlar. Özellikle giriş yılında istatistik ve analiz gibi temel matematik derslerini alan öğrenciler sonraki dönemlerde mekanik ve termodinamik, teknik resim, bilgi işlem, programlama, makroekonomi gibi dersler alırlar. Endüstri mühendisliği diğer mühendislik programlarındaki gibi salt teknik ve sayısal derslere odaklanan bir program değildir. İmalat süreçleri, ekonomi, yönetim dersleri gibi sosyal yönü olan dersler de alırlar.

Endüstri Mühendisliği Okumak İsteyen Öğrencilerde Olması Gereken Özellikler

Her şeyden önce endüstri mühendisliği okumak isteyen öğrencilerde sosyal becerilerin ve liderlik kabiliyetinin olması beklenir. Çünkü endüstri mühendislerinin parçası oldukları şirketlerde ya da kurumlarda kapsamlı bir dönüşüm programına öncülük etmeleri söz konusudur. Bu dönüşüm programının uygulanması esnasında iş verimliliğini arttıracak yaklaşımların uygulanması ve şirkete öğretilmesi için çok yönlü bir iletişim kabiliyetine ihtiyaç duyulur. Bunun yanı sıra takım çalışmasına yatkınlık gibi sosyal becerilere de sahip olması gereken endüstri mühendisleri, yenilikçilik ve girişimcilik gibi özellikleriyle de dikkat çekmelidirler. Teknik anlamda ise teknoloji kullanımı yüksek, analitik düşünceye sahip ve çok yönlü düşünebilen bir zihinsel yapıya sahip olmaları, endüstri mühendislerinin mesleki gelişimleri açısından son derece önemlidir.

Benzer QBlog Yazıları

Üye Girişi
× Destek Talebi