ENERJİ ALTYAPI SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLERİ

Enerji altyapı sistemleri, enerji kullanımı veri merkezi içinde ana konulardan biridir. Güç ve enerji sistemleri bilgi teknoloji altyapılarının sürekliliği için gerekli en önemli parçalardandır. Güç kullanımı veri merkezinin büyüklüğüne bağlı olaraktan kW’lar mertebesinde olabileceği gibi MW’lar seviyesinde olabilir. İşletme maliyetlerini kontrol altına almada enerji verimliliği önemli bir rol oynamaktadır.

Enerji verimliliğini ölçmede en genel kıstas güç kullanım verimliliği dir. (PUE-power usage effectiveness). Bu basit oran aslında veri merkezine giren toplam gücün BT ekipman tarafından tüketilen güce bölümüdür. Destek ekipmanları tarafından kullanılan güç çoğunlukla genel gider olarak adlandırılır, soğutma sistemleri, elektrik tesisat ve aydınlatma gibi tesis altyapılarının sebep olduğu tüketimdir. Amerika Birleşik Devletlerindeki ortalama bir veri merkezi 2.0 değerinde bir PUE değerine sahiptir, bu değer tesiste BT(Bilgi Teknolojileri) ekipmanlara harcanılan enerji kadar destek ekipmanlarına da aynı miktar harcandığını gösterir. PUE değeri ne kadar düşükse işletme için o kadar iyidir. Enerji altyapı sistemleri konusunda yapmış olduğumuz güç ve soğutma analizi, aynı zamanda termal değerlendirme de denir, veri merkezinde spesifik bölgelerde göreli sıcaklık değerlerini ölçmeyi sağlar ve de veri merkezinin spesifik sıcaklık değerlerini tolere edebilme yeteneğini tespit eder.

Enerji altyapı sistemleri konusunda bu analiz vasıtasıyla daha fazla güç yoğunluğunu idare edebilecek fazla soğutulmuş bölgelerin tespit edilmesini, kurulabilecek ekipman üst sınırını, yükseltilmiş zemin stratejisinin etkinliğini, iklimlendirme sistemlerinin optimal konumlandırılmasını sağlar. Güç soğutma yoğunluğu(PCD) tam yükte çalıştırılacak bir tesiste ne kadarlık bir alanın soğutulabileceğini gösteren bir ölçüdür. Tipik bir enerji verimliliği analizi veri merkezinin güç kullanım etkinliğinin(PUE), endüstri standartlarına göre durumunu, mekanik ve elektrik kaynak kullanımını ve hava yönetimi değerlerini içerir. Bu tip bir analizde veri merkezinde bulunan termal koşulları anlayabilmek için gelişmiş cihaz ve teknikler kullanılır. Sıcaklık, hava akışı ve basınç değerleri kullanılarak nümerik modelleme ile performans ve enerji tüketiminin değerlendirmesi yapılır. Enerji altyapı sistemleri konusunda; elde edilen bu değerlerin analizi ile yüksek yoğunluklu raflar ile düşük yoğunluklu rafların iç içe kullanılması halinde oluşabilecek sorunları, soğutma sistemleri üzerindeki etkileri, altyapıda yapılmış eksiklikleri, iklimlendirme sistemlerindeki arızaları belirlemek için kullanılır.

Sensörler ve bilgisayar destekli modelleme sayesinde veri merkezinde sıcak ve soğuk bölgeleri gösteren üç boyutlu bir planı oluşturur. Bu model sayesinde ekipmanlar en uygun şekilde yerleştirilir. Örneğin kritik sunucular yedek klima üniteli soğuk bölgelere yerleştirilmelidir. Quicklyserv olarak enerji alanındaki tecrübemizle, enerji altyapı sistemleri ve veri merkezlerinizin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılayabilmekteyiz.

Kapsamımızda Olan Hizmetler

  • Kesintisiz Güç Kaynağı
  • Güç Dağıtım Sistemleri
  • Jeneratör Sistemleri
  • Topraklama sistemleri
  • Busbar Uygulamaları
  • Kablo Yönlendirme Tasarımı ve Kurulumu
  • Elektrik tesisatı bakımı
Üye Girişi
× Destek Talebi